Jak pomoc?


Twój wkład, Drogi Darczyńco, z pewnością przyczyni się do tego, ze Polska szybciej zmieni się na lepsze za sprawą dzieci, którym właśnie pomagasz.
Z całego serca pragniemy podziękować za środki przekazywane na konto naszej fundacji !

Nr konta:
PLN: 07 1090 2851 0000 0001 1287 4714 w Santander Bank S.A.
EUR: 59 1090 2851 0000 0001 3554 2193 w Santander Bank S.A.
IBAN: PL59 1090 2851 0000 0001 3554 2193
SWIFT: WBKPPLPP

Pełna nazwa: Fundacja “Omnibus” im. Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych
Nazwa skrócona: Fundacja „Omnibus” im. Franciszki Drab

Adres: ul. Sokołowska 9/U30, 01-142 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS numer 0000337655
REGON 142032553
NIP 5252470417