Program jest skierowany do uczniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Programem stypendialnym chcemy objąć uzdolnione dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

Uczeń zdolny charakteryzuje się nie tylko wysoką inteligencją, ale jest również twórczy, a jego motywacja do nauki bywa szczególnie silna. W okresie dorastania następuje rozkwit zdolności twórczych, zwłaszcza w zakresie twórczości intelektualnej. Wtedy też młodzież cechuje duża aktywność, energia, wrażliwość, a jednocześnie duża samodzielność i niezależność intelektualna.

Pragniemy w tym szczególnym okresie rozwoju wspomóc dzieci wyróżniające się swoimi uzdolnieniami. Wierzymy, że każda forma motywacji młodzieży do pogłębiania wiedzy i rozwoju ich zainteresowań i zdolności pomoże im szeroko otworzyć drzwi w przyszłość.

Regulamin_Program_stypendialny_Omnibus-2010 (plik do pobrania w .pdf)
Wniosek_Program_stypendialny_Omnibus-2010 (plik do pobrania w .pdf i w .doc)
Czy_stypendia_sa_opodatkowane (plik do pobrania w .pdf)

Share This Story, Choose Your Platform!