Lista Stypendystów Programu stypendialnego „Omnibus” 2010-2011

ustalona przez Komisję stypendialną Fundacji Omnibus” im.Franciszki Drab działającej na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przechodnia 2/1028 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337655,

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Szymon Stolarczyk (Ostrołęka) –115,5 pkt.
Michał Chojnowski (Gołymin Ośrodek) –47 pkt.
Mateusz Tyszkiewicz (Warszawa) –23 pkt.
Bogdan Bańkowski (Słupno) –20 pkt.
Marta Bańkowska (Słupno) – 17 pkt.
Michał Perłakowski (Ostrołęka) – 28 pkt.
Mateusz Jaziorkowski (Ostrołęka) – 21 pkt.
Luiza Rosłanowska (Radom) –34 pkt.
Klaudia Kołodziejczyk (Płoszyce) – 33 pkt.
Oliwia Dymowska (Legionowo) – 28 pkt.
Karolina Senator (Aleksandrów-Wyśmierzyce) – 55 pkt.
Michał Tyszkiewicz (Obryte) – 39 pkt.
Kinga Pawlikowska (Kałuszyn) – 42 pkt.
Michał Pawlikowski (Kałuszyn) – 41 pkt.
Aneta Michalczewska (Radom) – 22 pkt.
Dominika Śmierzyńska (Warszawa) – 17 pkt.
Karolina Koper (Zielona) – 16 pkt.

Share This Story, Choose Your Platform!