Wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 313 na kolonie do Smołdzińskiego Lasu k/Łeby dnia 12 sierpnia o godz. 7.30.
Spotkanie pod szkołą na ul. Cybisa1.

UWAGA: Dzieci powinny zabrać legitymacje szkolne i książeczki zdrowia.

Prosimy o punktualne przybycie. Powrót 22 sierpnia w godzinach wieczornych. Dokładna godzina będzie na bieżąco ustalana z kierowcą.

Informacje pod numerem telefonu Fundacji Omnibus: 781-181-184.

Share This Story, Choose Your Platform!