Szanowni Państwo,
WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, LEKÓW ORAZ PIENIĘDZY

​Szczegółowe informacje o dziecku,​które ​chcą Państwo przekazać​kierownikowi kolonii/​wychowawcy, prosimy​zapisać w kar​cie dziecka lub też​przekazać w formie pisemnej w podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka kopercie wychowawcy przy autokarze w dzień wyjazdu .

​Kierownikowi kolonii można przekazać również leki dziecka i kieszonkowe. Muszą one być zapakowane w osobne woreczki/koperty i podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, prosimy określić również dawkowanie leków (Jeśli dziecko w trakcie drogi musi zażyć jakiś lek prosimy o przekazanie takiej informacji przy wsiadaniu i dołączenie oświadczenia w którym wyrażają Państwo zgodę na podanie leku przez kierownika​kolonii.

Koperty z pieniędzmi na kieszonkowe dzieci oraz TELEFONY przechowywane są u kierownika kolonii, wydawane im przez wychowawców na życzenie.
Telefony są wydawane codziennie jednak wyłącznie do kontaktu telefonicznego.

Jeśli mają Państwo życzenie, aby dziecko otrzymywało powierzone pieniądze w wyznaczonych terminach lub kwotach, prosimy o umieszczenie takich informacji na lub w kopercie.

Share This Story, Choose Your Platform!