W imieniu podopiecznych Fundacji, bardzo dziękujemy firmie Multikurs za ponowne bezpłatne udostępnienie dostępu do nauki języków obcych.
Jesteśmy pod wrażeniem okazanej życzliwości oraz chęci niesienia pomocy dzieciom, których sytuacja materialna często uniemożliwia rozwijanie ich ambicji i zdolności.

Share This Story, Choose Your Platform!