We współpracy z firmą „Do-Re-Mi” zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy zajęcia teatralno – muzyczne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z przedszkola Nr 4 przy ul. Elektoralnej w Warszawie.
W ramach zajęć będzie realizowany autorski program
Pani mgr Kamili Lewandowskiej mający na celu rozwijanie u dzieci zamiłowania artystycznego, rozbudzanie wrażliwości na piękno oraz ekspresji twórczej, aktywizację dzieci w wielu dyscyplinach takich jak śpiew, taniec, ruch sceniczny, gra aktorska, gra na instrumentach muzycznych, organizacja sceniczna.
Zajęcia będą trwały przez cały rok 2014 z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.

Share This Story, Choose Your Platform!