Zarząd Fundacji „Omnibus” informuje, że w związku z zakończeniem roku szkolnego 28 czerwca (później, niż w latach poprzednich) na podstawie Uchwały Zarządu z dn. 28 maja 2013 roku termin składania wniosków na konkurs Programu stypendialnego „Omnibus” na rok szkolny 2013-2014 został przedłużony do 12 lipca 2013 roku (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Share This Story, Choose Your Platform!