2. 05 kwietnia 2013

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” realizowany w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informujemy, że warszaty motywacyjne odbędą się 17.04.2013. |
Obecność uczestników kursu księgowości obowiązkowa

Zarząd fundacji „Omnibus”

1. 18 stycznia 2013

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” realizowany w ramach Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informujemy, że następne zajęcia z Podstaw księgowości odbędą się 08.02.2013 i 09.02.2013 o godz. 9.00.

Zarząd fundacji „Omnibus”

Share This Story, Choose Your Platform!