Człowiek – najlepsza inwestycja!

Warszawa 23 sierpnia 2012

Fundacja „Omnibus” im. Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, z siedzibą przy ul. Przechodniej 2/1028, 00-100 Warszawa realizuje projekt pt. „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z powyższym poszukujemy lektorów (nauczycieli):

1) języka angielskiego dla realizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci (zajęcia dydaktyczne, zajęcia z udziałem multimediów, program);

2) języka angielskiego do przeprowadzenia kursu języka angielskiego dla dorosłych;

3) informatyki oraz posługiwania się siecią Internet dla dorosłych (oprócz zajęć, nadzór nad postępem wdrażania się do obsługi komputera, stworzenie strony internetowej przez kursantów oraz administrowanie strony);

4) kursy agroturystyki wraz z podstawami księgowości dla dorosłych.

Projekt przewiduje realizację (odpowiednio punktom powyżej):

Ad 1: 120 godzin szkoleniowych dla 30 osobowej grupy dzieci w wieku IV-VI klas SP;

Ad 2: 120 godzin szkoleniowych dla 30 osobowej grupy osób dorosłych;

Ad 3: 40 godzin dla 30 osobowej grupy osób dorosłych;

Ad 4: 30 godzin w trybie weekendowym dla 25 osobowej grupy osób dorosłych.

Zajęcia będą realizowane od 01.09.2012 do czerwca 2013 roku.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów:

• CV (życiorys),

• Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć,

• Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe.

Na adres e-mail Fundacji: info@fundacjaomnibus.pl

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Share This Story, Choose Your Platform!