1. Deklaracja uczestnictwa dziecka.

2. Harmonogram zajęć.

3. Oświadczenie uczestnika. Język angielski.

4. Oświadczenie uczestnika. Informatyka.

5. Regulamin. Kurs agroturystyki wraz z podstawami księgowości.

6. Regulamin. Kurs języka angielskiego.

7. Regulamin. Informatyka.

8. Plakat-zaproszenie dla uczestników. Agroturystyka.

9. Plakat-zaproszenie dla uczestników. Podstawy księgowości.

10. Regulamin Podstawy Księgowości.

11. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

12. Oświadczenie uczestnika. Księgowość.

Share This Story, Choose Your Platform!