Program jest skierowany do uczniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych na terytorium Polski. Program stypendialny Omnibus obejmuje uzdolnione dzieci z rodzin niezamożnych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz pobranie, wypełnienie i nadesłanie do nas Deklaracji Uczestnictwa i Wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 17 lipca 2015 roku.

Regulamin_programu_stypendialnego_Omnibus_2015-2016.pdf
Program Stypendialny Omnibus Deklaracja uczestnictwa dziecka.pdf
Program Stypendialny Omnibus Deklaracja uczestnictwa dziecka.doc
Wniosek_Program_stypendialny_Omnibus_2015-2016.doc
Wniosek_Program_stypendialny_Omnibus_2015-2016.pdf

Share This Story, Choose Your Platform!