Lista Stypendystów Programu Stypendialnego Omnibus 2013-2014
ustalona przez Komisję stypendialną Fundacji Omnibus” im. Franciszki Drab działającej na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przechodnia 2/1028 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337655,

w dniu 16 sierpnia 2013 r.

1. Stefan Rucki (Tulce) – 58 pkt.
2. Krzysztof Kotecki (Szczekociny) – 55 pkt.
3. Przemysław Michalczewski (Radom) – 74 pkt.
5. Alicja Szerzyńska (Mława) – 82 pkt.
6. Adam Bielecki (Warszawa)– 55 pkt
7. Wojciech Rempała (Warszawa) – 70 pkt.
8. Oliwia Burlikowska (Warszawa) – 56 pkt.
9. Patryk Wojciechowski (Mława) – 55 pkt.
10. Oliwia Ossowska (Stare Piastowo) – 60 pkt.
11. Kamila Gajda (Szebnie) – 58 pkt.
12. Michał Maszkowski (Warszawa) – 55 pkt.
13. Karolina Koczara (Bartodzieje) – 82 pkt.
14. Zuzanna Wiśniewska (Poznań) – 70 pkt.
15. Katarzyna Garncarska (Glinik) – 70 pkt.
16. Piotr Lara (Świątniki Górne) – 54,5 pkt.
17. Sandra Zemła (Żyrardów) – 61 pkt.
18. Wiktoria Kajma (Obryte) – 56 pkt.
19. Małgorzata Sędek (Warszawa) – 54 pkt.
20. Mateusz Król (Obryte) – 60 pkt.
21. Kamil Myśliwiec (Jasło) 60 pkt.
22. Joanna Zalewska (Warszawa) – 123 pkt.
23. Jakub Nejman (Strzegom) – 174 pkt.
24. Wojciech Stefanowski (Wrocław) – 65 pkt.
25. Tomasz Dądela (Kłobuck) – 60 pkt.
26. Alicja Błaszczyk (Żyrardów) – 95,9 pkt.
27. Damian Materna (Krasne) – 101 pkt.

Share This Story, Choose Your Platform!