Lista Stypendystów Programu Stypendialnego Omnibus 2012-2013
ustalona przez Komisję stypendialną Fundacji Omnibus” im. Franciszki Drab działającej na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przechodnia 2/1028 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337655,

w dniu 20 sierpnia 2012 r.

1. Kamila Turek (Cukrówka) – 47 pkt.
2. Oliwia Burlikowska (Warszawa) – 47 pkt.
3. Anna Bednarek (Wrzosowa) – 229 pkt.
4. Przemysław Michalczewski (Radom) – 84 pkt.
5. Martyna Bek (Zimna Woda) – 113 pkt.
6. Franciszek Szarwacki (Rzekuń)– 71 pkt
7. Tomasz Dąbela (Kłobuck) – 90 pkt.
8. Rut Tokarska (Mława) – 74 pkt.
9. Mateusz Król (Obryte) – 52 pkt.
10. Aleksandra Kudła (Otwock) – 42 pkt.
11. Karolina Baranowska (Szczesin) – 63 pkt.
12. Iwona Mielczarczyk (Sadykierz) – 58 pkt.
13. Stefan Rucki (Tulce) – 79 pkt.
14. Paulina Giers (Szafarnia) – 44 pkt.
15. Tomasz Czajkowski (Obryte) – 45 pkt.
16. Karolina Skrzecz (Rębisze) – 42 pkt.
17. Piotr Lara (Świątniki Górne) – 113 pkt.
18. Sandra Chorąży (Szczecin) – 75 pkt.
19. Adam Bielecki (Warszawa) – 40 pkt.
20. Joanna Zalewska (Warszawa) – 83 pkt.
21. Adam Rempała (Warszawa) – 64 pkt.
22. Wojciech Rempała (Warszawa) – 57 pkt.
23. Aleksandra Szajczyk (Bartodzieje) – 51 pkt.
24. Sebastian Pęk (Obryte) – 50 pkt.

Share This Story, Choose Your Platform!