LISTA Stypendystów
ustalona przez Komisję stypendialną Fundacji Omnibus” im.Franciszki Drab działającej na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przechodni 2/1028 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337655,

z dnia 25 lipca 2011 r.

1. Michał Perłakowski (Ostrołęka) – 47 pkt.
2. Franciszek Szarwacki (Rzekuń/ Ostrołęka) – 92 pkt.
3. Igor Cybulski (Ostrołęka) – 32 pkt.
4. Przemysław Michalczewski (Radom) – 50 pkt.
5. Aneta Michalczewska (Radom) – 28,5 pkt.
6. Martyna Bek (Szebnie)– 32 pkt
7. Jan Żak (Warszawa) – 69 pkt.
8. Adam Rempałą (Warszawa) – 46 pkt.
9. Luiza Rosłanowska (Radom) – 45 pkt.
10. Stefan Rucki (Tulce) – 54 pkt.
11. Weronika Pawlus (Warszawa) – 37 pkt.
12. Oliwia Burlikowska (Warszawa) – 27 pkt.
13. Mateusz Król (Obryte) – 31 pkt.
14. Joanna Szczepanik (Cółkowo M./Obryte) – 31,5 pkt.
15. Natalia Karaszewska (Warszawa) – 48 pkt.
16. Albert Siuda (Wilcza Wola/Szydłowiec) – 36 pkt.
17. Aleksandra Gajowik (Sienno) – 26 pkt.
18. Konrad Smyk (Obryte) – 26 pkt.

Share This Story, Choose Your Platform!