Z inicjatywy Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego 5 listopada 2016 r. w ursynowskim ratuszu gościliśmy I URSYNOWSKI FESTIWAL WOLONTARIATU. Celem tego wydarzenia, zorganizowanego przy współpracy Urzędu Dzielnicy Ursynów, było zachęcenie mieszkańców by aktywnie włączyli się w działalność ursynowskich fundacji i stowarzyszeń, zwanych Trzecim Sektorem lub NGO (ang. non-government organization).
Tego dnia w Urzędzie zebrało się wiele osób. Okazało się, że oferta wolontariatu na Ursynowie jest bardzo różnorodna. Wolontariuszem może zostać każdy, kto zechce dać innym trochę swojego czasu, serca czy talentu.

Burmistrz Robert Kempa otwierając I URSYNOWSKI FESTIWAL WOLONTARIATU pokreślił rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu życia społecznego naszej dzielnicy. Wolontariusze fundacji i stowarzyszeń wykonują fantastyczną pracę na rzecz mieszkańców Ursynowa i za to należy im się podziękowanie.

Wiele osób wykazało zainteresowanie wydarzeniem, przyszło zobaczyć, o co chodzi z tym wolontariatem. To jedynie początek, a wiadomo, że mała kropla drąży skałę. Mam przekonanie, że nasz Festiwal na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń Ursynowa” – podsumowała Festiwal Magdalena Dąbrowska z Fundacji Kluboteka Dojrzałego Człowieka.

Wydarzenie zostało uświetnione licznymi prezentacjami, wystawami zdjęć i prac uczestników zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe, jak też stojącymi na wysokim poziomie występami artystycznymi. Naszą fundację reprezentował zespól taneczny z przedszkola nr 422, dla którego zorganizowaliśmy zajęcia teatralno-artystyczne.

Dzieci wystąpiły wspaniale! Dziękujemy serdecznie naszym młodym artystom oraz ich rodzicom!

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Kamili Lewandowskiej za przygotowanie i przeprowadzenie występu!

Share This Story, Choose Your Platform!