Aktualności

Wyjazd SP w Pawłowie, Skłobach, Wysokiej i Bieszkowie Dolnym do CNK

06 września 2012 roku odbyły się zfinansowane przez naszą Fundację wycieczka
SP w Pawłowie, Skłobach, Wysokiej i Bieszkowie Dolnym do Centrum Nauki "Kopernik" oraz
tematyczna wycieczka z przewodnikiem
po Trakcie Królewskim i Starym Mieście w Warszawie.