Aktualności

Lista Stypendystów Programu Stypendialnego Omnibus 2010-2011

Lista Stypendystów Programu stypendialnego "Omnibus" 2010-2011

 

ustalona przez Komisję stypendialną Fundacji Omnibus” im.Franciszki Drab działającej na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przechodnia 2/1028 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337655,

z dnia 18 sierpnia 2010 r.

 

 1. Szymon Stolarczyk (Ostrołęka) –115,5 pkt.
 2. Michał Chojnowski (Gołymin Ośrodek) –47 pkt.
 3. Mateusz Tyszkiewicz (Warszawa) –23 pkt.
 4. Bogdan Bańkowski (Słupno) –20 pkt.
 5. Marta Bańkowska (Słupno) - 17 pkt.
 6. Michał Perłakowski (Ostrołęka) – 28 pkt.
 7. Mateusz Jaziorkowski (Ostrołęka) – 21 pkt.
 8. Luiza Rosłanowska (Radom) –34 pkt.
 9. Klaudia Kołodziejczyk (Płoszyce) – 33 pkt.
 10. Oliwia Dymowska (Legionowo) – 28 pkt.
 11. Karolina Senator (Aleksandrów-Wyśmierzyce) – 55 pkt.
 12. Michał Tyszkiewicz (Obryte) – 39 pkt.
 13. Kinga Pawlikowska (Kałuszyn) - 42 pkt.
 14. Michał Pawlikowski (Kałuszyn) – 41 pkt.
 15. Aneta Michalczewska (Radom) – 22 pkt.
 16. Dominika Śmierzyńska (Warszawa) – 17 pkt.
 17. Karolina Koper (Zielona) – 16 pkt.