Aktualności

Wyjazd do CNK – kwiecień 2014: SP w Zwoleniu, SP w Teodorowie

8 kwietnia 2014 roku zorganizowaliśmy i dofinansowaliśmy wycieczki do Centrum Nauki "Kopernik" dla uczniów ze SP w Zwoleniu i Teodorowie.
Dla każdej ze szkół zakupione przez naszą Fundację zostały bilety do CNK oraz zorganizowana i opłacona
wycieczka tematyczna po Trakcie Królewskim i Starym Mieście w Warszawie.