Aktualności

Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w 2017

W tym roku zorganizowaliśmy i opłaciliśmy bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik oraz wycieczki dla uczniów szkół z:
SP w Emolinku;

SP w Jońcu;
SP w Mirowie;
SP w Obierwi;
SP w Olszewce
oraz
z Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Warszawy przy ul. Przemysłowej i Doma Dziecka nr 2 z Warszawy przy ul. Jaktorowskej oraz filii przy ul.  Płockiej.