Aktualności

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, LEKÓW ORAZ PIENIĘDZY

Szanowni Państwo,
WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, LEKÓW ORAZ PIENIĘDZY


​Szczegółowe 
informacje o dziecku,
​które ​
chcą Państwo przekazać
​kierownikowi kolonii/​
wychowawcy, prosimy
​zapisać
w kar
​cie
dziecka lub też
​przekazać w formie pisemnej w podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka kopercie wychowawcy przy autokarze w dzień wyjazdu

 

​Kierownikowi kolonii
 można przekazać również leki dziecka i kieszonkoweMuszą one być zapakowane w osobne woreczki/koperty i podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, prosimy określić również dawkowanie leków (Jeśli dziecko w trakcie drogi musi zażyć jakiś lek prosimy o przekazanie takiej informacji przy wsiadaniu i dołączenie oświadczenia w którym wyrażają Państwo zgodę na podanie leku przez kierownika
​kolonii.

 

Koperty z pieniędzmi na kieszonkowe dzieci oraz TELEFONY przechowywane są u kierownika kolonii, wydawane im przez wychowawców na życzenie.
Telefony są wydawane codziennie jednak wyłącznie do kontaktu telefonicznego

Jeśli mają Państwo życzenie, aby dziecko otrzymywało powierzone pieniądze w wyznaczonych terminach lub kwotach, prosimy o umieszczenie takich informacji na lub w kopercie.