Aktualności

Stypendia w roku szkolnym 2016-2017

W roku szkolnym 2016-2017 przyznaliśmy 33 stypendia naukowe, 7 stypendiów socjalnych, 5 nagród specjalnych, 3 stypendia specjalne dla wybitnie utalentowanych dzieci.


Zakupiliśmy dla naszych podopiecznych laptopy, sprzęt komputerowy, tablety, akcesoria i ubrania sportowe, instrumenty i akcesoria muzyczne, artykuły plastyczne.

Opłaciliśmy i dofinansowaliśmy kursy językowe, lekcje tenisa i tańca, wyjazdy językowe i obozy sportowe, uczestnictwo w konkursach i zawodach międzynarodowych oraz warsztaty muzyczne.