Aktualności

Stypendia w roku szkolnym 2015-2016

W roku szkolnym 2015-2016 przyznano 34 stypendia naukowe, 11 stypendiów socjalnych, 5 nagród specjalnych, 4 stypendia specjalne dla wybitnie utalentowanych dzieci i młodzieży.

Zakupiliśmy dla naszych podopiecznych podręczniki, komputery, oprogramowanie, sprzęt komputerowy, tablety, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, artykuły plastyczne, aparat fotograficzny.

Opłaciliśmy i dofinansowaliśmy kursy językowe, lekcje tenisa, wyjazd językowy, wyjazdy na konkursy i zawody międzynarodowe, czesne i wpisowe za egzaminy, zakup pianino i saksofonu, indywidualne zajęcia sportowe, taneczne oraz lekcje językowe.

Doceniamy również poświęcenie i wszelkie wysiłki rodziców na rzecz rozwoju dzieci!