Aktualności

Stypendia w roku szkolnym 2013-2014

W roku szkolnym przyznano 27 stypendiów naukowych, 17 stypendiów socjalnych, 3 nagrody specjalne, 4 stypendia dla zdolnych i aktywnych dzieci z niepełnosprawnością, 4 stypendia specjalne dla wybitnie utalentowanych dzieci i młodzieży.
Zakupiliśmy dla naszych podopiecznych komputery, tablety, mikroskop, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, artykuły artystyczne. Opłaciliśmy i/lub  dofinansowaliśmy kursy językowe, zajęcia sportowe, czesne oraz zajęcia indywidualne.

Dziękujemy tym firmom oraz szkołom językowym, które udzieliły rabatów dla naszych Stypendystów, co oszczędziło rodzicom dodatkowych wydatków, w przypadku, gdy stypendium nie pokrywało 100% kosztów.

Doceniamy poświęcenie i wszelkie wysiłki rodziców na rzecz rozwoju dzieci!