Aktualności

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za rok obrotowy 2012.

Sprawozdanie_merytoryczne_2012_Fundacja_Omnibus.pdf
Rachunek wyników 2012 Fundacja Omnibus.pdf