Aktualności

Program pt. „Wykształceni rodzice stymulują edukację swojego dziecka” dla rodziców i uczniów IV-VI klas szkół podstawowych na terenach wiejskich

W roku szkolnym 2011-2012 fundacja OMNIBUS zorganizowała cykl bezpłatnych szkoleń dla rodziców z dziedziny, którą zasugerowały sami rodzice w ankietach przeprowadzanych w Dąbrówce i Nasiadkach – z agroturystyki. Ankieta była anonimowa i miała na celu zebranie informacji o preferencjach rodziców/uczniów oraz o sytuacji w zakresie możliwości zatrudnienia. Fundacja opłaciła lektorów oraz materiały szkoleniowe. W ramach programu Fundacja współpracowała z miejscowymi szkołami oraz władzami samorządowymi, umacniając więzi w lokalnej społeczności wpływające na lepszą integracje socjalną w danym regionie.

We wrześniu 2011 roku odbył się zorganizowany przez naszą fundację wyjazd dzieci, uczestniczących w w/w programie  nad morze do malowniczo położonego centrum edukacyjno-wypoczynkowego „Daja”, gdzie mogli oni odpoczywać aktywnie oraz mieli zapewnione zajęcia dydaktyczne z ekologii w plenerze,  wycieczkę na ruchome wydmy z przewodnikiem, spacer nad brzegiem morza, zwiedzanie latarni morskiej i inne atrakcji.
Dodatkowo w ramach wyjazdu zorganizowaliśmy dla uczniów zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Smołdzinie, prelekcję nt. Słowińskiego Parku Narodowego oraz zwiedzanie Parku Jurajskiego w Łebie i Oceanarium w Gdyni. Większość dzieci nigdy wcześniej nie była nad morzem, więc za zorganizowanie pobytu naukowego w Smołdzińskim Lesie nasza Fundacja otrzymała od dzieci piękne podziękowania.