Aktualności

Jak pomóc?

Z całego serca pragniemy podziękować za środki przekazywane na konto naszej fundacji.

Twój wkład, Drogi Darczyńco, z pewnością przyczyni się do tego, ze Polska szybciej zmieni się na lepsze za sprawą dzieci, którym właśnie pomagasz. Pamiętaj, ze przekazując nam darowiznę, masz prawo do odliczenia przekazanej kwoty od podatku.


Nr konta w PLN:
07 1090 2851 0000 0001 1287 4714
 
w Santander Consumer Bank SABank account for donations in EUR:
PL59 1090 2851 0000 0001 3554 2193in Santander Consumer Bank SA

Pełna nazwa:

Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych

Nazwa skrócona:
Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab

Adres:
ul. Sokołowska 9/U30, 01-142 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000337655
REGON 142032553; NIP 5252470417