Aktualności

Lista Stypendystów Programu Stypendialnego Omnibus 2012-2013

Lista Stypendystów Programu Stypendialnego Omnibus 2012-2013

ustalona przez Komisję stypendialną Fundacji Omnibus” im. Franciszki Drab działającej na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych 
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przechodnia 2/1028 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337655,

w dniu 20 sierpnia 2012 r.

 

1. Kamila Turek (Cukrówka) – 47 pkt.
2.
Oliwia Burlikowska (Warszawa) – 47 pkt.
3.
Anna Bednarek (Wrzosowa) – 229 pkt.
4.
Przemysław Michalczewski (Radom) – 84 pkt.
5.
Martyna Bek (Zimna Woda) – 113 pkt.
6.
Franciszek Szarwacki (Rzekuń)– 71 pkt
7.
Tomasz Dąbela (Kłobuck) – 90 pkt.
8.
Rut Tokarska (Mława) – 74 pkt.
9.
Mateusz Król (Obryte) – 52 pkt.
10.
Aleksandra Kudła (Otwock) – 42 pkt.
11.
Karolina Baranowska (Szczesin) – 63 pkt.
12.
Iwona Mielczarczyk (Sadykierz) – 58 pkt.
13.
Stefan Rucki (Tulce) - 79 pkt.
14.
Paulina Giers (Szafarnia) – 44 pkt.
15.
Tomasz Czajkowski (Obryte) – 45 pkt.
16.
Karolina Skrzecz (Rębisze) – 42 pkt.
17.
Piotr Lara (Świątniki Górne) – 113 pkt.
18.
Sandra Chorąży (Szczecin) – 75 pkt.
19.  Adam Bielecki (Warszawa) – 40 pkt.
20.  Joanna Zalewska (Warszawa) – 83 pkt.
21.  Adam Rempała (Warszawa) – 64 pkt.
22.  Wojciech Rempała (Warszawa) – 57 pkt.
23. Aleksandra Szajczyk (Bartodzieje) – 51 pkt.
24. Sebastian Pęk (Obryte) – 50 pkt.