Aktualności

Kontakt


Pełna nazwa:
Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab działająca na rzecz rozwoju nauk i techniki oraz kształcenia zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych

Nazwa skrócona: Fundacja "Omnibus" im. Franciszki Drab

Adres siedziby: ul. Sokołowska 9/U30, 01-142 Warszawa

Telefony:
+48 781 181 183
+48 781 181 184
+48 781 181 185

e-mail: info@fundacjaomnibus.pl

Zarząd Fundacji: zarzad@fundacjaomnibus.pl
Rada Fundacji: rada@fundacjaomnibus.pl

Nr konta w PLN:
07 1090 2851 0000 0001 1287 4714
Santander Consumer Bank SA

Bank account for donations in EUR:
PL59 1090 2851 0000 0001 3554 2193
Santander Consumer Bank SA

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy KRS numer 0000337655
REGON 142032553; NIP 5252470417

 


Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane