Aktualności

Konkurs EKO w Szkole Podstawowej nr 115 w Warszawie:

Konkurs EKO w Szkole Podstawowej nr 115 w Warszawie:

Ochrona środowiska jest koniecznością i obowiązkiem każdego człowieka, bez względu na wiek.

Mając to na względzie wspólnie z nauczycielem przyrody Małgorzatą Sawicko - Gil i nauczycielem wychowania fizycznego Agnieszką Andryszczyk zorganizowano w kwietniu 2015 roku konkurs ekologiczno- sportowy.

Celem imprezy było kształtowanie postaw proekologicznych dzieci w sposób najbardziej lubiany i przystępny, czyli przez turniejową zabawę.

Do konkursu zaproszono klasy 2 a, b,c oraz 5 a,b,c,d. Zadaniem klas było wykazanie się:

*w części sportowej umiejętnością segregowania odpadów, rzut do celu papierową kulą, bieg z butelką oraz prowadzenia puszki kijem hokejowym;

*w części edukacyjnej dzieci musiały wykazać się znajomością zwierząt i roślin chronionych, redagowania rymowanych haseł ekologicznych.

Na zakończenie konkursu dzieci otrzymały za swój udział pamiątkowy dyplom, soczek, słodycz, które zostały ufundowane przez nasza fundację.